Modrá Hviezda n.o.

info korona

Mobilné odberové miesto Modrá Hviezda n.o. v Priepasnom bolo schválené RÚVZ Trenčín dňa 11.12.2020 číslo rozhodnutia RÚVZ/2020/06084. Dňa 16.12.2020 pridelil ÚDZS Trenčín kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti P65039647201 pre mobilné odberové miesto Modrá Hviezda n.o. v Priepasnom.

Modrá Hviezda n.o. poskytuje služby mobilného odberového miesta na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 verejnosti na adrese Priepasné 211 ( pred budovou Komunitného centra ) v Priepasnom.

Pozrite si mapu

Ordinačné hodiny
Termín bezplatného testovania:

Piatok

28.5.2021

14.00 – 17.00

Termíny testovania za úhradu:

Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Piatok
Nedeľa
Piatok
Nedeľa

30.5.2021
6.6.2021
13.6.2021
20.6.2021
25.6.2021
27.6.2021
2.7.2021
4.7.2021

15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00

Testovanie je spoplatnené sumou 10 €.

Objednávanie možné cez link:
https://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Novinky/mom-v-priepasnom.alej?ind=

Identifikácia osoby je nutná. Pred odberom je potrebné predložiť občiansky preukaz. Po uskutočnení testu bude vydané potvrdenie o vykonaní testu v zmysle platných predpisov.

Naše MOM nie je zmluvným partnerom Ministerstva zdravotníctva SR a nepoberá žiadne prostriedky na prevádzku a testovanie od Ministerstva zdravotníctva SR.

V prípade firemného alebo individuálneho testovania mimo vyššie uvedené termíny testovania je odber a testovanie spoplatnené v zmysle platného cenníka Modrá Hviezda n.o..

Kontaktný telefón na odberové miesto: 0918 363 406
V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať e-mailom testovanie@testovaniekopanice.sk.