Modrá Hviezda n.o.

Mobilné odberové miesto Modrá Hviezda n.o. v Priepasnom bolo schválené RÚVZ Trenčín dňa 11.12.2020 číslo rozhodnutia RÚVZ/2020/06084. Dňa 16.12.2020 pridelil ÚDZS Trenčín kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti P65039647201 pre mobilné odberové miesto Modrá Hviezda n.o. v Priepasnom.

Modrá Hviezda n.o. poskytuje služby mobilného odberového miesta na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 verejnosti na adrese Priepasné 211 ( pred budovou Komunitného centra ) v Priepasnom.

Pozrite si mapu

Ordinačné hodiny
Termín testovania za úhradu:

Nedeľa

15:00 – 17:00

Testovanie je spoplatnené sumou 15 €.

Na testovanie nie je potrebná rezervácia. V prípade potreby testovania mimo ordinačné hodiny Nás kontaktujte telefonicky. Ďakujeme.

Identifikácia osoby je nutná. Pred odberom je potrebné predložiť občiansky preukaz. Po uskutočnení testu bude vydané potvrdenie o vykonaní testu v zmysle platných predpisov.

Naše MOM nie je zmluvným partnerom Ministerstva zdravotníctva SR a nepoberá žiadne prostriedky na prevádzku a testovanie od Ministerstva zdravotníctva SR.

V prípade firemného alebo individuálneho testovania mimo vyššie uvedené termíny testovania je odber a testovanie spoplatnené v zmysle platného cenníka Modrá Hviezda n.o..

Kontaktný telefón na odberové miesto: 0918 363 406
V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať e-mailom testovanie@testovaniekopanice.sk.